Filosofisk værdigrundlag

Mit filosofiske grundlag; hovedhjørnestenen, som min psykologiske faglighed hviler på, er den opbyggelige del af Sørens Kierkegaards forfatterskab. Du får derfor rum til din fortælling hos en, der virkelig kan lytte til, og spejle, din fortælling. Imens jeg også kan være et bulet spejl, der reflekterer til konkurrerende,  og dermed mindre smertefulde, "fortællinger".

Først og fremmest vil jeg invitere dig ud af offerrollen. Her er min ene hovedmetode: taknemmeligheden; forstået som et stabiliserende drivanker i bølgegangen . Den anden hovedmetode er tilgivelsen; det, at skrue ned for fordømmelsen af medmennesket. Psykobiologien viser os, at hvert eneste tankemæssige og verbale hug mod medmennesket, samtidigt er et hug mod ens eget sociale nervesystem. Når du fordømmer og vredes mod medmennesket,  angriber du derfor i virkeligheden også dig selv. Megen psykologisk lidelse skyldes  den form for selvskadende adfærd, men selvfølgelig ikke altid.

Det fører over i, at hjælpen og rådgivningen naturligvis bliver individuelt tilpasset til netop dig/jer.

Bliver der brug for egentlig traume-svigt-overgrebs-behandling, er jeg på det område certificeret EMDR-terapeut.

 

Lyder jeg lidt som en hård hund, der kan finde på at snappe efter dine haser, så er jeg det nok også. Men jeg er også en kærlig og hjælpsom hund, når først jeg går igang med at hjælpe dig/jer.